Zaloguj
Skōntaktuj sie z nami 32 77 27 501
Ślōnski Dōm Brokerski
1
Potrza Ci fachowego doradzaniŏ we ubezpieczyniach?
Ôstŏw to w naszych rynkach
Dowiydz sie wiyncyj

Formularz Kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. moich danych osobowych
podanych dobrowolnie w za pośrednictwem tego formularza w celu realizacji kontaktu ze Śląskim
Domem Brokerskim za pośrednictwem podanego w formularzu adresu mailowego lub numeru
telefonu.
Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w
Świętochłowicach (41-605) Ul. Chorzowska 109 kontakt: broker@sdbroker.eu telefon: 32 77 27 501
2. Inspektorem Danych Osobowych jest Krystyna Wal, Mail: iod@sdbroker.eu
3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych
skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej
cofnięciem.
4. Cofnięcia zgody dokonać można przez wysyłkę maila na adres podany jako kontaktowy
5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych będą:
Podmiot zapewniający obsługę utrzymania strony oraz podmioty zapewniające obsługę
informatyczną dla Administratora Danych. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest
regulowana umową powierzenia zgodnie z art. 28 RODO
6. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia
informacji/komunikacji z Administratorem Danych a następnie usuwane z systemu
7. Przysługują mi prawa do:
 Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
 Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
 Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych
osobowych;
 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
 Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
8. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu
nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).