Zaloguj
Skontaktuj się z nami: 32 77 27 501
Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o.
1
Potrzebujesz profesjonalnego
doradztwa w ubezpieczeniach?
Zostaw to w naszych rękach!
Dowiedz się więcej

Formularz Kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. moich danych osobowych podanych dobrowolnie w za pośrednictwem tego formularza w celu realizacji kontaktu ze Śląskim Domem Brokerskim za pośrednictwem podanego w formularzu adresu mailowego lub numeru telefonu.

Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Śląski Dom Brokerski sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) Ul. Chorzowska 109 kontakt: broker@sdbroker.eu telefon: 32 77 27 501

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Krystyna Wal, Mail: iod@sdbroker.eu

3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Cofnięcia zgody dokonać można przez wysyłkę maila na adres podany jako kontaktowy

5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych będą:
 
Podmiot zapewniający obsługę utrzymania strony oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora Danych. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia zgodnie z art. 28 RODO

6. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji/komunikacji z Administratorem Danych a następnie usuwane z systemu

7. Przysługują mi prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
8. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).