Zaloguj
Skontaktuj się z nami: 32 77 27 501
Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o.
1
Potrzebujesz profesjonalnego
doradztwa w ubezpieczeniach?
Zostaw to w naszych rękach!
Dowiedz się więcej

Mam szkodę - co zrobić?

Co zrobić w razie szkody?
 
  1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia
  2. Spisz dane uczestników i świadków
  3. Spisz oświadczenie na temat okoliczności i rozmiaru uszkodzeń
  4. W sytuacjach spornych wezwij policję
  5. Jeżeli uczestnicy zdarzenie doznali uszczerbku na zdrowiu – wezwij pogotowie i policję
  6. Jeżeli doszło do wycieku płynów z pojazdu lub innego mienia – wezwij straż pożarną
  7. Zgłoś szkodę do właściwego Zakładu Ubezpieczeń
 
 
Telefony alarmowe Zakładów Ubezpieczeń
 
Towarzystwo Ubezpieczeń Telefon E-mail
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 801102030, 225676700, 225671202 info@allianz.pl
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. 801282828, 225574444, 225632828 bok@aviva.pl
AXA Ubezpieczenia TUiR  S.A. 801200200, 225550000 ubezpieczenia@axa-polska.pl
 
szkody.korporacyjne@axa-polska.pl
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 801080300, 222122030 benefia24@benefia.pl
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 801120000, 225016100 centrala@compensa.pl
Ergo Hestia S.A. 801107107, 585555555  
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. 801343343, 225430543 info_szkody@generali.pl
Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 222122012 szkody@interrisk.pl
LINK4 224444444 bok@link4.pl
Liberty Direct 225899521 bok@libertydirect.pl
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 224696969 kontakt@gothaer.pl
 
szkody.korporacyjne@gothaer.pl
PZU S.A. 801102102, 225665555 kontakt@pzu.pl
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 801597597; 426666500 centrala@uniqa.pl
TUiR WARTA S.A 801311311, 601311311 caw@warta.pl;
zgłoszenie@warta.pl