Zaloguj
Skōntaktuj sie z nami 32 77 27 501
Ślōnski Dōm Brokerski
Slider
Potrza Ci fachowego doradzaniŏ we ubezpieczyniach?
Ôstŏw to w naszych rynkach
Dowiydz sie wiyncyj

Ô fyrmie

Ślōnski Dōm Brokerski to licencjōnowany broker ôd ubezpieczyń, kery ôbsuguje Kliyntōw instytucjōnalnych i indywidualnych.

Dziynki wielgimu doświadczyniu naszych fachmanōw, poradzymy ôdpedzieć na nŏjwiynksze wymōgania Kliyntōw, kerych reprezentujymy w relacyjach ze Ubezpieczycielami. Sōm my profesjōnalnymi doradzŏczami. Ôferujymy nŏjlepsze, przifasowane do kōnkretnych potrzeb knify, a Kliyntōm ôstawiōmy pōłno zwola decyzyje.

Broker ubezpieczyniōwy za Kliynta negocjuje nŏjlepsze warōnki i nŏjniższe pokłŏdki. Dowŏmy tyż kupa darmowych ekstra usug, takich jak kōntrola ratōw i ekspiracyji polis, likwidowanie szkōd, prowadzynie procedury ôdwoławczyj w przipadku ôdkŏzaniŏ abo zaniżyniŏ rykōmpynsaty.

Zaznaczōmy, co usuga brokera ôd ubezpieczyń je fol darmowŏ.
 

Zobocz wiyncyj

Ôferta

Ôferujymy Wōm profesjōnalnŏ pōmoc we ôbraniu dostympnych i tworzyniu nowatorskich knifōw ubezpieczyniowych, m.in.:
 

  • Ôkreślynie ryzyk,
  • Narychtowanie indywidualnego programu ubezpieczyniowego, kery bydzie uwzglydniać ôbrane ryzyka i bydzie przifasōwany do specyfiki podmiotōw,
  • Negocjowanie kōnkretnych warōnkōw ubezpieczyniŏ w celu uzyskaniŏ pasownyj ôchrōny ubezpieczyniowyj przi minimalizacyji kosztōw,
  • Ôbsugi ôbranego programu i analizy potrzeb ubezpieczyniowych,
  • Pōmocy w likwidacyji szkōd ubezpieczyniowych.
Zobocz wiyncyj