Zaloguj
Skōntaktuj sie z nami 32 77 27 501
Ślōnski Dōm Brokerski
1
Potrza Ci fachowego doradzaniŏ we ubezpieczyniach?
Ôstŏw to w naszych rynkach
Dowiydz sie wiyncyj

Kōntakt

Śląski Dom Brokerski Sp. z o.o.
Ul. Chorzowska 109
41-605 Świętochłowice
e-mail: broker@sdbroker.eu
Fax. (32) 34 54 070
Wojciech Sokolik - Prezes Zarzōndu

Tel. (32) 77 27 501
Kom. (+48) 602 250 973
w.sokolik@sdbroker.eu
Ewa Orlikowska - Człōnek Zarzōndu

Tel. (32) 77 27 468
Kom. (+48) 605 336 198
e.orlikowska@sdbroker.eu
Krzysztof Bryś

Tel. (32) 77 27 502
k.brys@sdbroker.eu